Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΑΜΝΟΣ Α.Ε. την τελευταία δεκαετία πρωτοπορεί και καινοτομεί στην εκτροφή του προβάτου της φυλής Χίου. Στόχος είναι η βελτίωση των αποδόσεων της φυλής και η παραγωγή γεννητόρων υψηλής γενετικής αξίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΑΜΝΟΣ Α.Ε. αποτελεί ενεργό μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού προβατοτρόφων φυλής Χίου “Μακεδονία”, και συμμετέχει στα προγράμματα ελέγχου των αποδόσεων και τήρησης στοιχείων γενεαλογίας για την παραγωγή καθαρόαιμων και πιστοποιημένων γεννητόρων (Pedigree), καθώς και σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με τον Δρ. Αθανάσιο Γελασάκη γίνεται μία συστηματική προσπάθεια για τον καθορισμό ενός πλάνου ολιστικής διαχείρισης, με ιδιαίτερη έμφαση στον καταρτισμό ορθολογικών σιτηρεσίων και προγραμμάτων προληπτικής κτηνιατρικής.

Τα αποτελέσματα των καινοτόμων διαχειριστικών πρακτικών που έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται είναι:

  • Η βελτίωση της παραγωγικότητας (γαλακτοπαραγωγή, απογαλακτισμένα αρνιά ανά προβατίνα, μέση ημερήσια αύξηση αρνιών)
  • Η βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευζωίας των ζώων
  • Η παραγωγή προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας και ποιότητας
  • Η βελτίωση της οικονομικότητας της εκτροφής
  • Η δυνατότητα για στρατηγικό σχεδιασμό

Η περαιτέρω βελτίωση των δεικτών οικονομικής αποδοτικότητας, των συνθηκών εκτροφής, αλλά και της υγείας και ευζωίας των προβάτων της φυλής Χίου, αποτελεί για εμάς μία διαρκή πρόκληση. Σας καλούμε λοιπόν, να προχωρήσουμε μαζί για να μοιραστούμε την αγάπη για το ζώο και το όραμα για την ανάδειξή του στο επίπεδο που του αξίζει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σήμερα η εταιρία, εφαρμόζει το πλάνο γενετικής βελτίωσης του φορέα αναπαραγωγής της φυλής Χίου μακεδονία με αποτελεσμα την παραγωγή γενετικού υλικού υψηλής αξίας, το οποίο πιστοποιείτε από τον αναπαραγωγικό φορέα με την έκδοση γεναιαλογικού πιστοποιητικού. Η εταιρία ΑΜΝΟΣ Α.Ε. είναι η μοναδική εταιρία με αυτή την επωνυμία η οποία μπορεί να διαθέτει ζώα πιστοποιημέανα με γαναιολογικά πιστοποιητικά (pedigree) στην Ελλάδα

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Η ΑΜΝΟΣ Α.Ε., παράλληλα, σε συνεργασία με το φορέα εφαρμόζει πρόγραμμα εξυγίανσης με σκοπό την παραγωγή ζώων ανθεκτικών στην τρομώδη νόσο (scrapie) ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζει προληπτικά προγράμματα (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις και άλλα) έναντι των κυριοτέρων νοσημάτων με σκοπό την πώληση υγιών ζώων.